Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi. 55 de pelerini din Parohia Sfinții Apostoli din Călărași

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Vincențiu, Episcopul Sloboziei șiCălărașilor, Parohia Sfinții ApostoliPetru și Pavel din Călărași, Protopopiatul Călărași, a organizat unpelerinaj la mănăstirile Cozia, Prislop, Lainici, Polovragi și Horezu în zilelede 30-31 octombrie 2017, cu un număr de 55 de pelerini.

În prima zi a pelerinajului am vizitat următoarele mănăstiri: Mănăstirea Cozia din județul Vâlceaunde am adus prinos de recunoștință marelui voievod Mircea cel Bătrân,întemeietor de Țară și ctitor al acestei mănăstiri, precum și Monahiei Teofana,(Teodora-mama Voievodului-Martir Mihai Viteazul, întregitorul de Țară); Mănăstirea Prislop din județulHunedoara- aici ne-am recules la mormântul ”SfântuluiArdealului”-Ieromonahul Arsenie Boca și am vizitat peștera unde s-a nevoit Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop; Mănăstirea Lainici din județul Gorjunde am primit binecuvântarea Maicii Domnului prin icoana ”Grabnic Ascultătoarea” și ne-am închinat sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Irodion, supranumit ”Luceafărul Lainiciului” sau ”Luceafărul Olteniei”. La aceastămănăstire am servit din cele pregătite de Martași am fost găzduiți peste noapte.

După slujba Sfintei Liturghii, pelerinii călărășeni au fost invitați laagapă. De aici am vizitat MănăstireaPolovragi din județul Gorj, unde ne-am închinat în biserica ce are hramul Adormirea Maicii Domnului, monumentistoric din secolul al XVII-lea și în biserica-bolniță cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Ultimul obiectivvizitat a fost Mănăstirea Horezu sauHurezi din județul Vâlcea, ctitorie brâncovenească din secolul XVII. Înbiserica mănăstirii ne-am închinat la racla ce adăpostește fragmente dinpărticele mai multor sfinți, precum și la racla cu părticele din moaștele Sfântului Voievod-Martir ConstantinBrâncoveanu, Domnul Țării Românești.

În drum spre casă, pelerinii au participat la o evaluare a cunoștințelordobândite în cele două zile de pelerinaj. Toți participanții au fost încântațide locurile sfinte vizitate, exprimându-și dorința de a reveni pe aceste meleaguribinecuvântate de Dumnezeu, pline de credință, istorie și românism. La finaltoți au primit din partea organizatorului iconițe, metaniere, CD-uri cuconținut duhovnicesc etc.

A consemnat Părintele Achim C.Vergil-Marian, preot II la Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel dinCălărași.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...