Pelerini prin București

În ziua de 31 august 2017, Parohia SfințiiApostoli Petru și Pavel din Călărași, Protopopiatul Călărași, a organizat,cu înalta binecuvântare a Preasfinției Sale Vincențiu, Episcopul Sloboziei șiCălărașilor, un pelerinaj în Arhiepiscopia Bucureștilor cu un număr de 56 depelerini.

Primul obiectiv spiritual vizitat a fost Catedrala Patriarhală dinBucurești unde ne-am închinat și rugat sfinților plăcuți lui Dumnezeu:Sfinții Împărați Constantin și maica saElena, Sfântul Cuvios DimitrieBasarabov-ocrotitorul Bucureștilor și SfântulIerarh Nectarie Taumaturgul.

De aici ne-am îndreptat pașii spre alte locuri sfinte: Biserica Sfânta Ecaterina(cu închinare la moaștele sfintei Ecaterina); Facultatea de Teologie Ortodoxă JustinianPatriarhul;Biserica Sfântul Spiridon (aici am venerat moaștele sfântului ierarh făcător deminuni); Mănăstirea Radu Vodă (toți închinătorii am primit binecuvântarea Sfântului Nectarie-marele ierarh făcătorde minuni de la Eghina și a SfântuluiCuvios Efrem cel Nou-mult iubit de credincioși);Biserica Bucur Ciobanul(conform tradiției biserica este ctitoria fondatorului orașului București,Bucur Ciobanul; tot aici am sărutat moaștele Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril); Biserica Sfântul IoanBotezătorul-Piață-bisericăsalvată prin translare în perioada comunistă și unde se păstrează tablourilevotive ale Preafericitului Nicodim, al doilea patriarh al României, și alMajestății Sale Regele Mihai I al României ; Biserica Sfântul Gheorghe Nou(unde am sărutat mâna dreaptă a SfântuluiIerarh Nicolae al Mirelor Lichiei, sfintele moaște ale Sfântului Mărturisitor Constantin Vodă Brâncoveanu, Domnul ȚăriiRomânești și ne-am plecat frunțile și genunchii în fața mormântului SfințilorBrâncoveni); Biserica Colțea; Mănăstirea Stavropoleos(cu lapidariul-pietre de mormânt și sfinte mese salvate în perioada comunistăde la bisericile demolate din capitală); BisericaSfântul Ciprian (am cinstitsfintele moaște ale Sfântului Ciprianizbăvitorul de demoni și farmece); Muzeul Național de Istorie a României(unde am vizitat o expoziție intitulată ”Româniaîn Primul Război Mondial”, copia Columnei lui Traian și sala tezauruluiRomâniei; Biserica Sfântul Mucenic Dimitrie-Poștă(am sărutat moaștele sfinților Haralambie, Pantelimon, Antipa șiNicanor); Biserica Buna Vestire-Curtea Veche (aici am venerat moaștele Sfântului Cuvios Antonie cel Mare);Mănăstirea Antim (construită de SfântulIerarh Antim Ivireanul) și MănăstireaCernica (ne-am închinat în BisericaSfântul Mucenic Gheorghe ceadăpostește moaștele Sfântului IerarhCalinic și ale Sfântului CuviosGheorghe, starețul de la Cernica și Căldărușani; în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din ostrovulCernicăi; Biserica Sfântul Ierarh Lazărdin cimitirul mănăstirii Cernica).

Încărcați cu darurile Sfântului Duh am pornit spre casele noastre spunândși altora ”cât bine ne-a făcut nouăDumnezeu” (Mc. 5,19).

A consemnat Preacucernicul Preot Achim C. Vergil-Marian, preot II laParohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Călărași.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...