Pelerini prin Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt

În zilele de 10-13 iulie, cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinteluinostru Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din MunicipiulCălărași, Protopopiatul Călărași, a organizat un pelerinaj la mai multe lăcașurisfinte și obiective istorice din Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu un grup de55 de pelerini. Aceștia au fost coordonați de Părintele Achim Vergil - Marian,preot II la Parohia „Sfinții Apostoli Petruși Pavel” și Părintele Bădica Georgian - Florin de la Parohia Roseți III,Protopopiatul Călărași.

Înainte de a intra pe teritoriul jurisdicțional al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,toți pelerinii ne-am închinat în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

În acest periplu moldav ne-am plecat genunchii și am înălțat rugăciuni cătreMilostivul Dumnezeu și Maica Sfântă în următoarele sfinte mănăstiri: Vladimirești (unde se află mormântul StavroforeiVeronica-fondatoarea mănăstirii) din județul Galați; Bujoreni, Ivănești și Movila lui Burcel din județul Vaslui; Vlădiceni, Catedrala Mitropolitană (ce adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva),Biserica Sfinții Trei Ierarhi și BisericaSfântul Nicolae Domnesc din Iași;Catedrala Arhiepiscopală din Suceava (unde se află moaștele Sfântului Ioan cel Nou),Sihăstria Putnei (moaștele sfinților cuvioșiputneni: Sila, Natan și Paisie), Putna(mormântul Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și racla cumoaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul), ChiliaSfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Sucevița,Moldovița, Voroneț (mormântul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul) și Humor din județul Suceava; Neamț (am venerat moaștele Sfântului Necunoscut,Sfântului Simeon din Muntele Minunat și ale Sfântului Cuvios Paisie Velicicovski),Vovidenia, Secu, Sihăstria(mormântul Cuviosului Părinte Ilie Cleopa și ale cuvioșilor Ioanichie Moroi,Ioanichie Bălan și Paisie Olaru), Agapia șiVăratec (cu moaștele Sfântului CuviosIosif) din județul Neamț.

De asemenea, am vizitat și casele memoriale „Ion Creangă” din Humulești și „MihailSadoveanu și Episcopul Visarion Puiu” din județul Neamț.

Bucuria cea mai mare a fost când toți pelerinii au mărturisit că se întorc acasămult mai bogați spiritual și că au mai înaintat câteva trepte în urcușul cel duhovnicesc.

A consemnat Părintele Achim C. Vergil - Marian, preot II la Parohia SfințiiApostoli Petru și Pavel din Călărași.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...