Pelerini pe urmele sfinților din Bulgaria și Grecia

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părintelui nostru Vincențiu, EpiscopulSloboziei și Călărașilor, Parohia Sfințiii Apostoli Petru și Pavel dinCălărași, Protopopiatul Călărași, a organizat, în perioada 27 aprilie-02 mai2017, un pelerinaj în Bulgaria și Grecia cu un număr de 80 de credincioși.

În cele șase zile de pelerinaj au fost vizitate atât obiective religioasecât și laice.

Ne-am închinat în următoarele lăcașuri de cult: Catedrala Mitropolitană dinSilistra-Bulgaria, unde am sărutat moaștele SfințilorMari Mucenici Dasie și Emilian de la Durostorum, precum și ale Sfintei Cuvioase Dumitra; MănăstireaRila-Bulgaria, ce adăpostește moaștele SfântuluiCuvios Ioan de Rila; Catedrala Sfântului Dimitrie din Salonic-Grecia, undeam venerat moaștele Sfântului MareMucenic Dimitrie-ivorâtorul de mir și ale Sfintei Mucenițe Anisia; Biserica Rotondă din Salonic, cu cea maibună acustică și care are hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe; Biserica cuhramul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon-Salonic; Biserica SfântaSofia-Salonic, ce adăpostește moaștele SfântuluiVasile cel Nou al Tesalonicului; Catedrala Mitropolitană din Salonic, undene-am închinat la moaștele SfântuluiIerarh Grigorie Palama al Tesalonicului; Paraclisul Universitar din Salonicce adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Teodoradin Tesalonic și ale Sfântului CuviosDavid Stâlpnicul; Biserica cu hramul BunaVestire din Paralia Katerinii ce are spre închinare părticele din moaștele Sfântului Antonie din Veria și ale Sfântului Mare Mucenic Mina; MănăstireaKato Xenias („Străina de Jos”) ceadăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită Xenia („Străina”) precum și un fragment dinbrâul Maicii Domnului; Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din localitatea Procopiede pe Insula Evia, unde se păstrează spre venerare racla cu moaștele Sfântului Ioan Rusul; Mănăstirea SfântaTreime de pe Insula Eghina ce adăpostește moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul; Mănăstirea Sfântul Efrem ceNou din Nea Makri, unde se află spre cinstire racla cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou;Complexul monahal Meteora din orașul Kalambaca („Cetate puternică”) unde ne-am închinat în Mănăstirea Marea Meteoră,ce are hramul Schimbarea la Față a Domnului și adăpostește moaștele Sfinților Atanasie și Ioasaf (SfântulCuvios Ioasaf a fost împărat al Imperiului Bizantin sub numele de Ioan VresisPaleologul între anii 1350-1423), precum și icoana făcătoare de minuni a MaiciiDomnului „Trandafirul nenuritor”;Mănăstirea Varlaam-Meteora, fondată de Cuvioasul Varlaam în anul 1350, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi și careadăopstește părticele din moaștele mai multor sfinți precum și ale Sfinților Cuvioși Nectarie, Teofan șiBenedict, viețuitori în această mănăstire; Mănăstirea Russanu, singuramănăstire de maici de la Meteore, unde se află spre venerare o părticică dinmoaștele Sfintei Mare Mucenițe Varvara(prăznuită pe 04 decembrie); Biserica Sfintei Paraschevi din Valea Tembii, undese află icoana făcătoare de minuni a SfinteiMucenițe Paraschevi, părticele din sfintele sale moaște (Sfânta MucenițăParaschevi fiind protectoarea nevăzătorilor) și un izvor cu apă tămăduitoare.

La Atena am vizitat Acropole („Orașridicat”), Areopagul-locul unde Sfântul Apostol Pavel a ținut o cuvântareatenienilor despre existența lui Dumnezeu, profitând de faptul că aceștiavenerau în templu o zeitate numită „Dumnezeulnecunoscut”, apostolul făcând legătura cu Domnul Iisus Hristos, prin careDumnezeu se face cunoscut oamenilor (aici a fost convertit și Sfântul Dionisie Areopagitul, fiindrabinul-șef al sinagogii din Atena); Parlamentul, Stadionul Olimpic și Casa luiEvanghelie Zappa (acesta estectitor al bisericilor din satele Broșteni șiUlești din județul Ialomița, fiind înmormântat în curtea bisericii din satulBroșteni).

Aducem slavă și închinare Preabunului Dumnezeu, laudă Maicii Domnului șisfinților plăcuți lui Hristos, precum și vii mulțumiri PreafințituluiPărintelui nostru Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentrubinecuvântarea acordată la realizarea acestui pelerinaj.

Nădăjduim ca în urma celor văzute să avem spor duhovnicesc și, în toatăvremea, să triumfe pacea și bucuria.

A consemnat preacucernicul părinteAchim C.Vergil-Marian, preot II la Parohia Sfinții ApostoliPetru și Pavel din Călărași.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...