Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești

În ziua de 15 ianuarie 2017 s-au împlinit 167 de ani de la naștereapoetului creștin național Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești. Cu această ocazie, în Parohia Sfinții ApostoliPetru și Pavel din Protopopiatul Călărași,au avut loc activitățicultural-religioase ce s-au fructificat printr-un recital de poezie cu tematicăreligioasă (la momentul chinonicului, aufost recitate următoarele poezii: ”Rugăciune-Crăiasă alegându-te”, Rugăciune-Nădejdeși-ntăriere” și ”Învierea”) și prinslujba de parastas pentru cel care anumit Biserica Ortodoxă Română ”mamăspirituală a neamului românesc”, slujbă oficiată după rugăciunea amvonuluide preoții Dincă Ioan și Achim Vergil-Marian.

Credincioșii prezenți la această manifestare cultural-religioasă au fostplăcut impresionați, iar unii au mărturisit că nu știau de aceste poeziicreștine eminesciene, fiind încântați mai ales de poezia Rugăciune-Crăiasă alegându-te:

”Crăiasăalegându-te

Îngenunchemrugându-te,

Înalță-ne, nemântuie

Din valul ce nebântuie;

Fii scut deîntărire

Și zid de mântuire,

Privirea-ți adorată

Asupră-ne coboară,

O, Maică preacurată

Și purureaFecioară,

Marie!

Noi, ce din milaSfântului

Umbră facempământului,

Rugămu-ne-ndurărilor,

Luceafăruluimărilor;

Ascultă-a noastreplângeri,

Regină pesteîngeri,

Din neguri tearată,

Lumină dulce clară,

O, Maică preacurată

Și purureaFecioară,

Marie!”

A consemnat părintele Achim C.Vergil-Marian de la ParohiaSfinții Apostoli Petru și Pavel din Municipiul Călărași.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...